Tel: (0040)723700628
 email:  aiosif@yahoo.com
Skype: adrian.iosif
Facebook: Adrian Iosif
Data naşterii: 01/04/1968 | Naţionalitatea: român

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

2002- prezent

2013-prezent

Analist programator (prelucrarea şi analiza statistică a datelor şi data mining)

Colaborator cu diverse firme private.

Programare in Java, PHP, cu serverul de baze de date MySQL, analiza datelor şi data mining cu programul R (pregătirea, prelucrarea şi analiza computaţională a datelor folosind tehnici de statistică inteligentă aplicată şi data mining).

Analiza comportamentului clienţilor folosind tehnici de data mining şi machine learning.

Gestionarea stocurilor cu ajutorul tehnicilor de analiză inteligentă a datelor.

Aplicaţii de pattern recognition pe structuri de date (în Java şi Python).

Cadru didactic asociat

Universitatea Politehnică Bucureşti, Disciplina „Statistică şi data mining aplicate în inginerie” şi „Reţele neuronale artificiale aplicate în inginerie”

2003- prezent

1997-2002

1996-1997

Şef Compartiment „Proiectare”, Şef Laborator control calitate si analiza datelor, Responsabil cu întreţinerea reţelei informatice, Director de calitate

SC Horst Herman Ploiesti.

Proiectarea de sisteme mecatronice, testarea şi validarea proiectelor, proiectarea de dispozitive mecanice şi maşini pentru încercări, supervizarea activităţii laboratorului de control calitate, auditarea internă a sistemului de management al calităţii, auditarea sistemului informatic;

Inginer de sistem

Centrul de Informare şi Documentare al Ministerului Apărării Naţionale, Biroul Informatică.

Proiectarea, execuţia şi administrarea reţelei informatice interne a Centrului.

Responsabil cu securitatea reţelei interne, cu întreţinerea bazelor de date şi cu prelucrarea, analiza şi gestionarea datelor.

Proiectarea de aplicaţii software adaptate nevoilor Centrului (Java, Borland C++, Visual Basic, Access).

Inginer de sistem

Ghine SA Ploieşti

Proiectarea şi execuţia reţelei informatice. Proiectarea aplicaţiei software de gestionare a stocurilor de la staţiile de alimentare cu combustibili (în Visual C++). Aplicaţii financiar-contabile cu FoxPro şi Microsoft Access.

1993- 1996

Inginer-şef
SC Herman SRL Ploieşti

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

1998-2004

2009

2004-2008

Stagiu doctoral – Universitatea Politehnică din Bucureşti

Diploma de Doctor în ştiinţe inginereşti, cu distincţia „cum laude”.

Teză de doctorat legată de modelarea interfeţei om-maşină, cu aplicaţii ale inteligenţei artificiale în ingineria mecanică (reţele neuronale şi logică fuzzy). Modelarea interfeţei folosind teoria sistemelor dinamice (dinamica haosului şi modelarea fractală).

Java Sun Certified Developper

Diplomă de licenţă în Matematică-Informatică (Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti).

2004 Curs formare programatori – Centrul de Pregătire în Informatică SA (Agenţia Naţională a Experţilor Formatori în Informatică)

Certificat de absolvire a cursului de formare în specialitatea de programator microcalculatoare, Microsoft Certified.

1988-1993

Student – Universitatea Politehnică din Bucureşti

Diplomă de Inginer în profilul ingineria sistemelor biotehnice, 1993

1982-1986

Elev – Liceul „Mihai Eminescu”, Buzău
COMPETENΤE PERSONALE Analiza statistică a datelor şi data mining, proiectarea şi optimizarea sistemelor (bio)mecanice, aplicaţii ale informaticii şi inteligenţei artificiale în inginerie, tehnici de controlul al calităţii, managementul calităţii.
Limba maternă Româna
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Engleză B2 C1 B2 B2 B2
Franceză C1 C1 B2 B2 B1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat
Competenţe dobândite la locul de muncă Cunoştinţe de statistică aplicată şi analiza inteligentă a datelor (data mining).

Cunoştinţe de securitatea reţelelor informatice şi dezvoltarea de aplicaţii de gestiune a bazelor de date.

Experienţă în proiectarea şi simularea software a sistemelor mecatronice şi a biosistemelor.

Cunoştinţe de tehnici de control nedistructiv.

Competenţe informatice Cunoştinţe avansate de programare în Java, Visual Basic, PHP, Python.

Cunoştinţe medii de C/C++, LISP.

Cunoştinţe avansate în utilizarea aplicaţiei pentru analiză statistică şi data mining R.

Cunoştinţe avansate în securitatea reţelelor informatice şi criptarea datelor.

Cunoştinţe avansate privind aplicarea tehnicilor de inteligenţă artificială în inginerie şi în analiza datelor (machine learning, logica fuzzy, reţeţe neuronale artificiale).

Cunoştinţe avansate de  utilizare şi configurare a serverului de baze de date MySQL şi a limbajului de interogare a bazelor de date SQL.

Programator Microsoft Certified (2004).

Programator Java Certified (1996 şi 2009).

Cunoştinţe medii de utilizare Matlab şi LabView.

Cunoştinţe avansate de proiectare şi simulare cu SolidWorks.

Cunoştinţe medii de utilizare a aplicaţiilor AutoCAD (AutoLISP) şi AutoDesk Inventor.

Cunoştinţe avansate de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (la nivel de VBA).

Cunoştinţe avansate de XHTML, XML, CSS şi JavaScript.

Proiecte

Conferinţe&seminarii Prezentări

Afilieri

Distincţii

Component al echipei responsabilă de proiectarea şi securizarea reţelei informatice a Centrului de Informare şi Documentare al M.Ap.N

Proiectare, executare şi dezvoltare de aplicaţii de prelucrare şi gestionare a documentelor Centrului de Informare şi Documentare al M.Ap.N. (1999-2001)

Proiectare şi execuţie a părţii mecatronice a unui stand de încercări la tracţiune (în colaborare, Horst Herman Ploieşti, 2003-2005).

Proiectare şi execuţie a părţii mecatronice a unui stand mobil de măsurare a tensiunii în cablurile de ancorare (în colaborare, Horst Herman Ploieşti, 2010-2011).

Trei conferinţe în cadrul IIT4S/ADSTR  (2005, 2007 şi 2010),  opt conferinţe în cadrul Grupului de Studii Interdisciplinare Ploieşti şi o conferinţă în 2004 în cadrul GCI Bucureşti.

Membru al Grupului de Studii Interdisciplinare Ploieşti, afiliat Grupului de Cercetări Interdisciplinare de pe lângă Academia Română.

Membru al IT4S (Institute for Transdisciplinary Studies in Science, Spirituality and Society).

Diplomă de merit din partea Ministerului Apărării Naţionale pentru activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute în anul 2002.

Listă cu câteva dintre lucrările publicate:

Studies of Man-Machine Morphological Relations, în Knowledge Transfer, vol.1, pp. 93-99, London, 1998;

Aspecte morfologice ale relaţiei om-maşină, în Conferinţa Naţională „Transferul de cunoştinţe” K.T. 99, Universitatea Ecologică Bucureşti, Bucureşti, pp.34-38, 2000;

Realitatea virtuală, în Noema, vol. III, pp.60-63, nr. 1/2004, Bucureşti;

Inteligenţa artificială şi mintea umană. Aspecte inter- şi transdisciplinare, în Perspective transdisciplinare, pp. 431-458, Curtea Veche, Bucureşti, 2006;

The Ontological Argument – A Fusion of Horizons, coautor împreună cu P. Flondor, G. Memelis, I. Macri şi D. Răileanu, în Transdisciplinarity Studies, nr. 3/2008, pp. 9-26, Curtea Veche, Bucureşti, 2008;

A Transdisciplinarity Perspective on the Concept of Reality, coautor împreună cu G. Memelis şi D. Răileanu, în Transdisciplinarity Studies, nr. 6/2009, pp. 83-134, Curtea Veche, Bucureşti;

Realitatea transdisciplinară, coautor împreună cu G. Memelis şi D. Răileanu, Curtea Veche, Bucureşti, 2010;

Social Stability and Changing – A Transdisciplinary and Cybernetic Approach, împreună cu M. Olteanu, în Transdisciplinarity Studies, nr. 3/2012, pp. 109-115, Curtea Veche, Bucureşti, 2012.

Pasiuni: șahul, astronomia, literatura, muzica folk, sanscrita, conexiunile dintre ştiinţă şi spiritualitate.